***عناوين دروس رشته كارشناسي  ناپيوسته مهندسي تكنولوژي  برق- قدرت  ورودي 88 به بعد     

دروس عمومي

واحد

همنياز

پيشنياز

انديشه اسلامي  2

2

 

 

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2

 

 

تاريخ اسلام

2

 

 

متون اسلامي

2

 

 

تربيت  بدني 2

1

 

 

وصاياي امام

1

اخذ اين درس براي دانشجوياني  اجباري  است كه در دوره  كارداني آنرا نگذرانده اند

آشنايي با قرآن

1

اخذ اين درس براي دانشجوياني  اجباري  است كه در دوره  كارداني آنرا نگذرانده اند

تنظيم خانواده و جمعيت

2

اخذ اين درس براي دانشجوياني  اجباري  است كه در دوره  كارداني آنرا نگذرانده اند

جمع:

13


 

 

دروس پايه

 

 

 

رياضي  2

3

 

 

معادلات ديفرانسيل

3

 رياضي  2

 

محاسبات عددي

2

رياضي  2

 

آمارو احتمالات مهندسي

3

 

 

برنامه نويسي كامپيوتر

2

 دانشجوياني كه درمقطع كارداني درس برنامه نويسي كامپيوتر را گذرانده اند نياز به اخذ مجدد نمي باشد.

جمع:

13

 

 

دروس اصلي

 

 

 

مدار الكتريكي 2

3

معادلات ديفرانسيل

 

بررسي سيستمهاي قدرت 1

3

ماشين 2

 

رياضي مهندسي

3

 

معادلات ديفرانسيل + رياضي 2

مدارهاي منطقي

3

 

 

آز مدارهاي منطقي

1

 

مدار منطقي

تجزيه و تحليل سيستمها

3

 

مدار 2

الكترومغناطيس

3

رياضي مهندسي

 

ماشين هاي الكتريكي 2

3

 

 

سيستمهاي كنترل خطي

3

 

ماشين 2 + تجزيه

آز سيستمهاي كنترل خطي

1

 

سيستمهاي كنترل خطي

جمع:

26

 

 

دروس تخصصي

 

 

 

ماشين 3

3

 

ماشين 2

ماشين مخصوص

3

 

ماشين 3

زبان تخصصي

2

 

 

بررسي2

3

 

بررسي 1+ماشين 3+كنترل خطي

آز بررسي 2

1

بررسي 2 يا همزمان

 

عايق و فشارقوي

3

 

بررسي 1

دروس تخصصي

واحد

همنياز

پيشنياز

تاسيسات الكتريكي و پروژه

3

 

بررسي 1

طراحي خطوط انتقال و پروژه

3

 

عايق و فشارقوي

آز ماشين الكتريكي

1

 

ماشين 2

كارآموزي

2

گذراندن حداقل 60 واحد

 

پروژه

2

گذراندن حداقل 60 واحد

 

جمع:

26

 

 

دروس اختياري

 

 

 

الكترونيك 2

3

 

 

مخابرات 1

3

 

تجزيه و تحليل

اقتصاد مهندسي

2

محاسبات عددي يا همزمان

 

كنترل صنعتي 

2

 

سيستمهاي كنترل خطي

طراحي پست فشار قوي و پروژه

3

 

عايق و فشار قوي

آزفشارقوي

1

 

عايق و فشار قوي

اصول ميكروپروسسور

3

 

برنامه سازي كامپيوتر+ مدار منطقي

توليد نيروگاه

3

 

ماشين 3

آز الكترونيك 2

1

 

الكترونيك 2

جمع:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه : دانشجوياني كه مدرك كارداني آنها ناپيوسته قدرت مي باشد ملزم به اخذ دروس جبراني نمي باشند.

توجه: دانشجويان از مجموع دروس اختياري ملزم به گذراندان 3 واحد مي باشند.

 

* دروس عمومي   13 واحد

 

گرايش

واحد

نام درس

تعداد واحد الزامي

ترم  1

ترم 2

ترم 3

ترم 4

 

تربيت بدني 2

1

--

1   واحد

*

 

 

 

 

 روخواني و مفاهيم قرآن

1

- در صورتي كه دانشجويان  اين درس  را  در دوران كارداني  پاس نموده اند نياز به اخذ مجدد نمي باشد.

1   واحد

 

*

 

 

 

وصاياي حضرت امام (ره)

1

- در صورتي كه دانشجويان  اين درس  را  در دوران كارداني  پاس نموده اند نياز به اخذ مجدد نمي باشد.

1   واحد

 

 

*

 

 

 تنظيم خانواده

2

 در صورتي كه دانشجويان  اين درس  را  در دوران كارداني  پاس نموده اند نياز به اخذ مجدد نمي باشد.

2   واحد

*

 

 

 

 

 

مباني نظري اسلام

2

 

 

انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت)       (2 واحد )

 

2   واحد

 

*

 

 

 

 

انسان در اسلام                                (2  واحد)

 

حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام    ( 2واحد)

 

 

انقلاب اسلامي

2

انقلاب اسلامي                                        (2واحد)

 

2  واحد

 

 

 

 

*

 

آشنايي با قانون اساسي                             (2واحد)

 

انديشه سياسي امام                                  (2واحد)

 

 تاريخ اسلام

2

 

 

 

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام                       (2واحد)

 

2   واحد

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ تحليل صدر اسلام                            (2واحد)

 

تاريخ امامت                                            (2واحد)

 

آشنايي با منابع اسلامي

2

تفسير موضوعي قرآن كريم                      (2 واحد)

2  واحد

 

 

*

 

 

تفسير موضوعي نهج البلاغه                   (2 واحد)

 

جمع

4+9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه : دانشجويان داراي مدرك كارداني ناپيوسته الكترونيك ملزم به گذراندن دروس جبراني نمي باشند.

 

 

توجه : دانشجوياني كه مدرك كارداني آنها ناپيوسته قدرت مي باشد ملزم به اخذ دروس جبراني نمي باشند.

توجه: دانشجويان از مجموع دروس اختياري ملزم به گذراندان 3 واحد مي باشند.

                                                                    دانشكده مهندسي برق

 

+ نوشته شده توسط شاکریان در چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ و ساعت 12:15 |